Görsel: Freepik

Bankacılık ve Ödeme Teknolojilerinde Haftanın Öne Çıkan Gelişmeleri

Almanya’da Banka Hesabı Sunmaya Başlayan Klarna, 500 Milyon Dolar Yatırım Alacak

IKEA’dan Bankacılık Atılımı

Northmill 30 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Equifax, Açık Bankacılık Girişimi AccountScore’u Satın Aldı

BharatPe 108 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Avrupa Merkez Bankası, Dijital Euro Hesaplarına 3 Bin Euro Sınır Koymayı Değerlendiriyor

JCB, Blockchain Tabanlı Mikro Ödeme Altyapısı Üzerine Çalışıyor

JCB, Worldline İş Birliğiyle Avrupa’daki İşyeri Ağını Genişletecek

Mastercard’dan Kripto Para Adımı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store