Bankacılık ve Ödeme Teknolojilerinde Haftanın Öne Çıkan Gelişmeleri

İngiltere, Dijital Kimlik Çalışmalarını Bir Adım İleri Taşıyor

Almanya’da Dijital Kimlikler Sonbaharda Hayata Geçiyor

Monzo, Kumar Ödemelerini Engelleyen Çözümüne Açık Bankacılık Ödemelerini Eklemek için TrueLayer ile İş Birliği Yaptı

Evershare, Bağış Toplama Maliyetlerini Açık Bankacılık ile Azaltacak

Açık Bankacılık Girişimi Yolt, Artık Kendi Lisansını Kullanacak

Bud, Açık Bankacılık Çözümüyle Yeni Zelanda’da ANZ’e Yardımcı Olacak

Revolut, İşletmelere QR Kodla Ödeme Alma İmkanı Verecek

Opera, Finans Alanındaki Hizmetlerine Yenisini Ekledi

Japonya’da Biyometriden Yararlanılan Kasasız Mağaza Kullanıma Girdi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store